Jak korzystać z Panelu Klienta

1.       Zakładki  Home, Instrukcja , Regulamin mają jedynie charakter  informacyjny

2.       Zakładka Kontakt

a.    Pozwala na zlokalizowanie Laboratorium na interaktywnej mapce Google, nawiązanie kontaktu w celu uzyskania informacji dotyczących badań czy interpretacji wyników

b.  Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy wysłać formularz z wypełnionymi dostępnymi polami

3. Zakładka Wykonywane badania

a. Zakładka pozwala na zapoznanie się z pełną ofertą badań realizowanych w Laboratorium

b. Istnieje możliwość wyszukiwania interesujących badań według nazwy wskaźnika/parametru, obiektu badanego, lub metody badawczej poprzez wpisanie na białym polu (w główce tabeli) odpowiedniej frazy (np. nazwa parametru).

c. Aby wrócić do wcześniejszej wersji ekranu anulujemy wpisy „wyboru” na białych polach.

d. Domyślnie wyszukiwanie zaczyna się od początku frazy, można skorzystać z zaawansowanego wyszukiwania zmieniając to ustawienie ("kliknięcie" w mały kluczyk po prawej stronie pola)

4.       Zakładka  Nowe Zlecenie

a.     Zlecanie badań za pomocą dostępnego formularza jest z jedną z możliwych form, akceptowane jest również zlecanie badań w  formie, pisemnej korespondencji pocztowej, faksem,  mailem czy osobiście.

b.     Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy wypełnić dostępne pola formularza lub wybrać odpowiednie propozycje z listy.

c.      Jeśli to będzie konieczne Laboratorium skontaktuje się z Państwem aby uszczegółowić  zlecenie wykonania badań

5.       Zakładka Twoje Wyniki

a.    Możliwość dostępu do wyników badań on-line mogą mieć stali Klienci naszego Laboratorium.

b.    Przy zawieraniu umowy  na wykonanie badań należy zgłosić chęć z korzystania z możliwości podglądu wyników badań on-line, podając swój adres mailowy.

c.     Mailem otrzymacie Państwo swój niepowtarzalny Login i tymczasowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

d.     W Zakładce „Twoje Wyniki” znajdziecie Państwo wszystkie zlecane do tej pory badania, w porządku chronologicznym od najstarszego do najnowszego.

e.      Wyniki ukazują się systematycznie bezpośrednio po zakończeniu badania  - są to tzw. wyniki wstępne, wyniki ostateczne otrzymujecie Państwo po zakończeniu wszystkich badań dla danej próbki.

f.      Istnieje możliwość pogrupowania / wybrania  próbek według nr próbki lub obiektu badanego,  lub punktu poboru lub dat poboru czy rejestracji, poprzez wpisanie na białym polu (w główce tabeli) odpowiedniej frazy (np. nr próbki).

g.     Po wybraniu odpowiedniej próbki możemy obejrzeć  szczegóły dotyczące wyników badań , należy w tym celu wcisnąć  znak  „+” znajdujący się w 1 kolumnie tabeli, na wysokości opisu interesującej Państwa próbki.

h.      Na czerwono ukazują wyniki badań niezgodne z normami sanitarnymi.

i.        Zestawienie wyników możemy przetransferować do PDF lub Excela i wydrukować. Po przetrasferowaniu danych otrzymamy plik zawierający dokładnie te dane,  które widzimy na ekranie, więc lepiej wcześniej dostosować zawartość pliku do naszych potrzeb.

j.        Aby wrócić do wcześniejszej wersji ekranu anulujemy wpisy „wyboru” na białych polach.

k.      Dodatkowo otrzymujecie Państwo mailem informację o przekroczeniu norm sanitarnych (w przypadku badań wody do spożycia) oraz o zakończeniu badań dla danej próbki.

6.       Zakładka Twoje Dane

a.     Dostępna jedynie dla zalogowanych Klientów

b.    Umożliwia wprowadzanie zmian w danych identyfikacyjnych Klienta