Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny aby grupować po tej kolumnie
#
Rodzaj Badania
Obiekt Badany
Badana Cecha
Metoda Badania
Uwagi
 
[Warunek]
[Warunek]
[Warunek]
[Warunek]
[Warunek]
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wód podziemnych (parametry mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-11:2017-10 z wył.p. 5.2,6.2,6.3; PN-EN ISO 19458:2007A
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wód z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania oraz bezpośrednio u odbiorców wody(parametry mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007A
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wody z basenów kąpielowych (parametry mikrobiologiczne)PN-EN ISO 19458:2007 z wył. p. 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6A
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wód z rzek i strumieni do badań parametrów fizycznych i chemicznychPN-ISO 5667-6:2016-12 z wył. p. 7.5, 7.6, 8.2, 9.4/A11:2020-10A
 Pobieranie próbekŚCIEKIPobieranie próbek ścieków (parametry fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-10:2021-11N
 Pobieranie próbekOSADY ŚCIEKOWEPobieranie próbek osadów ściekowych (parametry fizyczne, chemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne)PN-EN ISO 5667-13:2011A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAmoniak (jon amonowy)PN-ISO-7150-1: 2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAntymonSNG/PL/PB-17 w..04 z 31.03.2021 (HGAAS); A
 Badania fizyko-chemiczneWODAArsenPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAzotanyPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAzotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODABarwaPN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (metoda C, metoda D)A
 Badania fizyko-chemiczneWODABiochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)PN-EN ISO 5815-1:2019-12; PN-EN 1899-2:2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODABromianyPN-EN ISO 15061:2003A
 Badania fizyko-chemiczneWODABromkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAJednopierścieniowe węglowodowry aromatyczne (benzen, toluen, o-ksylen, m+p-ksylen, etylobenzen, izopropylobenzen, styren, suma BTX (benzen, toluen, ksyleny) - obliczenia)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT)PN-ISO 15705:2005 A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorkiPN-ISO 9297:1994 A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorobenzenPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAChloranyPN-EN ISO 10304-4:2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorynyPN-EN ISO 10304-4:2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChloryny, chlorany (suma)PN-EN ISO 10304-4:2002 (z obliczeń)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChromPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODACyjankiAplikacja HACH Lange (test LCK 319) 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek chloru, chlor wolny, chloraminyMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-ISO 7393-1:1994; Stand. Methods Nr 4500-Cl2 F: 1998 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek węgla agresywnyMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-C-04547-03:1974 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek węgla wolnyMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-C-04547-01:1974  
 Badania fizyko-chemiczneWODAFenoleMetodyka PIOŚ, Warszawa 1995 (HPLC-DAD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAFluorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAFormaldehydMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-71/C-04593  
 Badania fizyko-chemiczneWODAFosfor ogólnyPN-EN ISO 6878:2006 p. 7,8 +Ap1:2010, Ap2:2010A
 Badania fizyko-chemiczneWODAFtalanyEPA Method 8061A (GC-ECD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAGlinPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks fenolowyPN-ISO 6439:1994 (metoda B)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks nadmanganianowy (utlenialność)PN-EN ISO 8467:2001A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks węglowodorowy (suma C10-C40)/węglowodory ropopochodne/ Indeks oleju mineralnego)PN-EN ISO 9377-2:2003A
 Badania fizyko-chemiczneWODAKadmPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODALotne chlorowane węglowodory (chloroform, bromodichlorometan, dibromichlorometan, bromoform, dichlorometan, chlorek winylu, czterochlorek węgla, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, heksachlorobutadien)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATHM (chloroform, dibromochlorometan, dichlorobromometan, tribromometan)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATrichloroeten i tetrachloroeten (suma) - obliczeniaPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATHM (suma) - obliczeniaPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODALotne pochodne węglowodorów (inne niż wymienione)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAMagnezPN-C-04554-4:1999A
 Badania fizyko-chemiczneWODAManganPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMętnośćPN-EN ISO 7027-1:2016-09A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMiedźPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMikrocystyna LRISO/CD 2079 (HPLC-DAD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODANikielPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAo-fosforanyPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012A
Strona 1 z 6 (256 elementów)
Poprzedni
[1]
2
3
4
5
6
Następny

Uwaga:

A – oznacza badanie objęte zakresem akredytacji

* - badania prowadzone w ramach elastycznego zakresu akredytacji

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl jest przywołany aktualny zakres badań akredytowanych.