Badanie satysfakcji Klienta – Ankieta

 

Wybierz odpowiednią pozycję:

   
Co dla Pana/Pani jest ważne , wówczas gdy korzysta Pan/Pani z naszych usług (wybierz kilka istotnych pozycji):   
Jaka jest ocena naszych usług (w skali od 1–najgorzej do 5–najlepiej): : Cena badań
Jakość usługi
Kompetencje personelu
Terminy badań
Obsługa klienta (sprawność, uprzejmość)
   
Uwagi dodatkowe (max. 1500 znaków):  
Wyślij